Certyfikat autentyczności.

Do każdego wylicytowanego przedmiotu o cenie wyższej niż 500 PLN Firma dołącza nieodpłatnie certyfikat autentyczności.