Album Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z lat 1907-1908

Ten produkt nie występuje już w magazynie

2 200,00 zł

Więcej informacji

Unikalny album zawierający dokumentację fotograficzną rajdów krajoznawczych zorganizowanych w latach 1907-1908 przez warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 40 stron wypełnionych zdjęciami lokalizacji znaczących z punktu widzenia historii Polski znajdujących się głównie na Kresach. W albumie ukazane są m.in. ruiny zamku w Nowogródku, dom w Tuchanowiczach w którym przez dwa lata mieszkał Mickiewicz, rezydencja Kraszewskich i Rejtanów, zamek w Chocimiu, Sorokach, Kamieńcu Podolskim i Czersku. Album jest unikalnym źródłem wiedzy o zabytkach Kresów, z których wiele uległo w późniejszym okresie nieodwracalnym zniszczeniom.

Wymiary albumu: 24,4 x 18,8 cm.

Stan zachowania dobry/bardzo dobryPolskie Towarzystwo Krajoznawcze powstało w 1906 r. z inicjatywy takich działaczy jak: Aleksander Jankowski, Kazimierz Kulwieć, Zygmunt Gloger oraz Mikołaj Wisznicki. Powstało ono w Warszawie, a swoim zasięgiem obejmowało zabór rosyjski.

Głównym propagatorem idei polskiego krajoznawstwa był Aleksander Janowski, urzędnik Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Sosnowcu, a później w Warszawie. W warszawskim mieszkaniu Janowskiego zbierali się ludzie zainteresowani wspólnym odbywaniem wycieczek i poznawaniem ziem polskich. Tu również narodziła się myśl zawiązania organizacji krajoznawczej. Projekt jej statutu złożyli władzom carskim w 1905 r. A. Janowski i Aleksander Patek. Pod projektem znalazły się podpisy Aleksandra Janowskiego, Karola Hofmana i Kazimierza Kulwiecia. 27 października 1906 r. Warszawski Urząd Gubernialny zatwierdził statut organizacji, która postawiła sobie za cel „(...) zbieranie wiadomości krajoznawczych i szerzenie ich wśród ogółu oraz gromadzenie zbiorów naukowych dotyczących ziem polskich, organizowanie wycieczek po kraju, tworzenie oddziałów prowincjonalnych, urządzanie wystaw krajoznawczych, roztaczanie opieki nad pamiątkami historycznymi oraz osobliwościami przyrody”.

Przymiotnik „polskie” występował od początku w nazwie Towarzystwa, podkreślając jego ogólnonarodowy charakter. Symbolem Towarzystwa była odznaka organizacyjna z herbami Warszawy, Krakowa i Poznania spiętymi obręczą wokół ruin zamku w Ogrodzieńcu. Głównym celem Towarzystwa było ukazywanie piękna ziemi polskiej oraz rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez poznawanie Polski. Towarzystwo wielką wagę przywiązywało do wychowywania młodzieży.

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze prowadziło działalność popularyzatorską, wydawniczą i turystyczną. Organizowało i prowadziło muzea krajoznawcze, m.in. w Kaliszu (1908), Suwałkach (1908), Piotrkowie Trybunalskim (1909), Łowiczu (1910), Sandomierzu (1921), Nowogrodzie nad Narwią (1927) i Warce. Do roku 1939 na terenie ówczesnej Polski powstało 20 takich muzeów .
19 innych produktów w tej samej kategorii: